Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2011

damnn
Nie znam się na współczesnej miłości.
— Ja
Reposted fromBlinder Blinder viaaksamitt aksamitt
damnn
Głupim nazywa się człowiek, który mając kochającą go osobę, odrzuca ją. Robi to dlatego, bo myśli, że potrzebna jest mu wolność, która z biegiem czasu okaże się jego największym wrogiem...
Reposted fromsayhello sayhello viaaksamitt aksamitt
damnn
każdy ma swoją obsesję.
Reposted frominna inna viaaksamitt aksamitt
damnn

Wiesz lubię czuć na sobie twój dotyk.

Reposted fromcarre carre viaaksamitt aksamitt
damnn
Każdy z nas kogoś kocha, widać to po oczach.
Reposted fromoohh oohh viaaksamitt aksamitt
damnn
Duszy nie umyjesz mydłem.
— Eldo
Reposted fromEpicurus Epicurus viaaksamitt aksamitt

April 26 2011

damnn
każde wspomnienie to zapach i piosenka
Reposted fromraconteur raconteur viaaksamitt aksamitt
damnn
Otulając się kołdrą, włączam muzykę, próbując zagłuszyć krzyk rzeczywistości.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaaksamitt aksamitt

April 25 2011

damnn
Nigdy nie przepraszaj za to co czujesz. To jak przepraszanie za bycie prawdziwym.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromgiltley giltley viazabka zabka
damnn
- Ja się nie puszczam. "Bo się brzydzę i za bardzo się wstydzę. Nawet gdy się schlam, pion swój mam".

Lubię się za to całować.

— Maria Peszek
Reposted fromkyte kyte viazabka zabka
damnn
Po raz pierwszy się przy kimś wtedy rozebrałaś. Nie rzuciliście się na siebie. Po prostu stopniowo pozbywaliście się ubrań, bo w pokoju robiło się coraz cieplej, jakby ktoś bardzo powoli i delikatnie podgrzewał ukryty pod podłogowymi panelami termofor. Powietrze było jak ciasto na naleśniki, słodkie, lejące się i ciepłe.
— Jakub Żulczyk, "Radio Armageddon".
Reposted fromzabka zabka viaaksamitt aksamitt
damnn
6274 6ffa
Reposted frommrskiteek mrskiteek viaaksamitt aksamitt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl